ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
شنبه 9 مرداد 1400
گواهینامه ها و افتخارات


تولیدی شیمیای اذین پوشش افتخار دریافت نشان استاندارد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 
ازکشور کانادا موسسه استاندارد شرکت الاینس خاورمیانه 
در دامنه تولید رنگ را دارد.

 همچنین گواهینامه های ذیل را نیز دریافت نموده است :

ISO 14001 : 2004    Alliance

OHSAS 18001 : 2007   Alliance
  

   

   

گواهینامه ها و استانداردها گواهینامه ها گواهینامه ها گواهینامه ها