ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
دوشنبه 31 خرداد 1400

 

    نرمال بوتیل استات

  فرمول شیمیایی :بوتیل استات نرمال با فرمول شیمیایی  CH3COOC4H9

ظاهر مایع بیرنگ

 

   طیف تقطیر                                                                       Distillation range:124-126 c  

    ضریب شکست                                                                 1.3945-1.3925

دانسیته در                                                                          0.872-0.876 C20(gr/cm3           

     رنگ                                                                            Max10            

خواص شیمیایی

بوتیل استات درصد وزنی حداقل 99%

آب درصد وزنی حداکثر 0.001درصد

الکل درصد وزنی حداکثر 0.8 درصد

اسیدیته برحسب اسید استیک درصد وزنی حداکثر 0.01 درصد

کاربرد بوتیل استات به عنوان حلال نیترو سلولز .اتیل سلولز و لاکها وصمغ طبیعی بوده ودر صنایع گوناگون از جمله رنگسازی.چرم مصنوعی .بافت های مصنوعی و چاپ و.....بکار میرود.

نحوه نگهداری: این ماده فرار وآتشگیر بوده فلذا در ظروف کاملاسر بسته و به دور از حرارت و شعله نگهداری گردد.

بسته بندی  : قابل ارائه در بشکه های 200 لیتری و به صورت فله در تانکر میباشد