ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
پنجشنبه 1 مهر 1400
 

MeThylal -dimeth0xy methane       " متیلال "

متیلال یا دی مقلاکی مقان مایعی بیرنگ وبه شدت آتش زا است با نقطه دجوش و ویسکوزیته پایین وقدرت حلالیت بسیار

قوی بوی شبیه حلال کلرفرم دارد در اغلب حلال های آلی حل میشود ودر آب 33%از نظر گروه بندی شیمیایی یک استال

است (دی متیل استال فرم آلویید )

موارد مصرف:

حلال بسیار قوی است و در ساخت عطر .رزین .چسب .و بعنوان رنگبر استفاده میشود.بعنوان افزودنی جهت افزایش

اکتان بنزین هم استفاده میگردد.

 

خواص فیزیک وشیمیایی:

ضریب شکست                     1/3530

  فرمول شیمیایی                   C3H8O2

وزن مولکولی                      76

ظاهر     مایع بی رنگ فرار

بو         شبیه کلروفرم

دانسیته                        0/86

  نقطه ذوب                                -105   درجه سانتیگراد

   نقطه جوش                              42 درجه ساتیگراد

حلالیت در آب                              33%

   فلاش                                             -18  درجه ساتیگراد

نحوه نگهداری:این ماده فرار و به شدت آتشگیر است و لذا در ظروف کاملا سر بسته وبه دور از حرارت و شعله نگهداری می گردد.

بسته بندی :قابل ارایه در بشکه های 200لیتری و همچنین بصورت فله در تانکر این محصول سفارش با خلوصی تا 99% وزنی ارائه می گردد.