ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
شنبه 9 مرداد 1400
خدمات

   
     کارشناسان تولیدی شیمیایی اذین پوشش 
در واحدهای مهندسی فروش و خدمات پس از فروش نیز از طریق ایجاد مکانیزم های ارتباطی با مشتریان با ارایه خدمات مشاور فنی و بازرسی و برگزاری اموزش های مورد نیاز کار فرمایان پیمانکاران و بازرسان فعال در حوزه رنگ می کوشند تا ارتقاء سطح کیفی اجرای پوششهای ضد خوردگی در پروژه های صنعتی کشور عزیزمان نقش سازنده ای ایفاء نمایند.

کلیه واحدهای تولیدی مجهز به تجهیزات و ماشین الات مدرن بوده 
و کیفیت محصولات با استفاده از استاندارهای معتبر بین المللی 
بازرسی و کنترل میگردد.