ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
پنجشنبه 1 مهر 1400
محتوا

بوتیلال " دی بوتوکسی متان            Butilal-dibutoxy methane

فرمول مولکولی               C9h2o2                                                           

وزن مولکولی                                                                     3/160

ظاهر : بدون رنگ تا کمی زرد

نقطه جوش :                                                    180 درجه سانتی گراد

وزن مخصوص :                                                                   84/-

ضریب شکست :                                                 4080/1 – 4040/1

فلاش :                                                              43 درجه سانتی گراد

 

افزایش دهنده عدد متان گازاوئیل

جایگزین پرکلرو اتیلن در صنعت خشکشویی

موارد مصرف در صنعت ریخته گری

حلال رزین های غیر قطعی

مورد مصرف در صنایع آرایشی