ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
دوشنبه 31 خرداد 1400


 

 ایزو بوتیل استات

همچون سایر استر ها ایزو بوتیل استات نیز بویی شبیه به میوه داشته و به عنوان حلال لاک های نیترو سلولز و نیز در انواع رنگهای ساختمانی و تینر های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

ایزو بوتیل استات  دارای خواص مشابه به نرمال بوتیل استات بوده ودر صنایع رنگ و رزین انواع تینر ها انواع لاک ها  پوشش ها.چسب .چرم مصنوعی .پاک کننده ها ودر صنایع دارو سازی مورد استفاده قرار می گیرد .به دلیل ویسکوزیته پایین تر این ماده نسبت به نرمال بوتیل استات استفاده از آن موجب رقیق تر شدن لاک های نیترو سلولزی می شود ضمنا از انجا نیکه نقطه ی تبخیر آن نسبت به نرمال بوتیل استات پایین تر است لاک های محتوی ایزوبوتیل استات سریعتر خشک میشود

به علاوه به علت پایین تر بودن قیمت این ماده نسبت به نرمال بوتیل استات به عنوان جایگزین آن استفاده می شود .

شرح :ایزوبوتیل استات با فرمول شیمیایی 2O12H6Cیک ترکیبات شیمیایی با شناسه پاب کم 8038است .که جرم مولی آن    Kg116.16 می باشد . شکل ظاهری این ترکیب  مایع بی رنگ است

فرمول            .                                              C6H12O2

  نقطه جوش :                                                    C 118         

چگالی :875کیلوگرم بر متر مکعب

جرم مولی :116.16گرم بر مول

فرمول مولکولی :                                             C6H1202    

  دمای جوش :                                           118c.391K.244F