ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
پنجشنبه 1 مهر 1400

اتیلال –دی اتوکسی متان            Diethoxye methane             

                   

فرمول مولکولی       CH3 Ch2o Ch2o ch3                                                    

نقطه ذوب :                                                           66- درجه سانتی گراد

فلاش :                                                                   5- درجه سانتی گراد

ضریب شکست :                                                                    3740/1

وزن مولکولی :                                                                     15/104

نقطه جوش :                                                                          88-87

دانسیته :                                                                               831/0

 

حلال قوی یا حلالیت پایین در آب و ویسکوزیته پایین سبک تر از آب و حلالی فرار و بی رنگ مورد مصرف بعنوان افزودنی سوختهای بنزینی در صنایع چسب و رزین در ساخت باتری های لیتیومی و جایگزین تولوئن